HRVATSKI / ENGLISH / DEUTSCH

Pireko

Pireko
Pireko

Površinska obrada

Obrade površina koje provodimo na ugljičnim čelicima su:

- strojno sačmarenje

- ručno sačmarenje u komori

- nanošenje boje zračnim raspršivačem

- nanošenje boje bezračnim raspršivačem

- gumiranje

Obrade površina koje provodimo na nehrđajućim čelicima su:

- nagrizanje i pasiviziranje raspršivanjem

- elektrokemijsko nagrizanje i pasiviziranje

- mehaničko brušenje