HRVATSKI / ENGLISH / DEUTSCH

Pireko

Pireko
Pireko

Proizvodni program

Proizvodni program razvijao se u skladu s potrebama tržišta. Glavni do programa je proizvodnja opreme za kotlovnice, toplinske stanice i procesnu industriju. Od proizvoda možemo nabrojati:

- izmjenjivači topline (spiralni, shell&tube, pločasti, zrakom hlađeni)

- ekspanzijski uređaji

- bojleri za zagrijavanje sanitarne vode (s parnim, toplovodnim, električnim i kombiniranim grijalicama)

- akumulacijski spremnici sanitarne vode

- inercijski spremnici rashladne i ogrijevne vode, glikola i sličnih medija

- zatvorene i otvorene ekspanzijske posude

- filterske posude

- akumulatori vodene pare

- uređaji za prihvat, povrat i hlađenje kondenzata

- termičke pripreme kotlovske vode

- generatori sterilne vodene pare

- ionski omekšivači vode

- omekšivači sanitarne vode (silphos)

- razdjelnici i sabirnici tople vode

- hidrauličke skretnice u sustavima grijanja i hlađenja

- spremnici za tekuća goriva (jednoplašni i dvoplašni)

- cijevni nivokazi

- procesna oprema (za naftnu, plinsku i farmaceutsku industriju)

- brodska oprema

- posude pod tlakom