HRVATSKI / ENGLISH / DEUTSCH

Pireko

Pireko
Pireko

Natječajna dokumentacija

Nabava roba: OPREMA ZA OBRADU METALA

Nabava samočistećih filtera s mobilnim jedinicama

Nabava strojeva za rezanje i savijanje lima

Nabava uređaja za pročišćavanje tehnološke vode

Izgradnja hale

Nabava mosnih dizalica

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje hale za proizvodnju proizvoda od nehrđajućih (austenitnih) čelika

Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Završetak projekta

Vrijednost ugovora: 8.211.684,96 HRK

Projekt "Izgradnja i opremanje hale za proizvodnju proizvoda od nehrđajućih (austenitnih) čelika" sufinanciran je u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Provedba projekta je započela u rujnu 2017. godine te završava u rujnu 2018.

Cilj projekta je unaprijediti proizvodnju proizvoda od nehrđajućih čelika te na taj način povećati prihod od prodaje, izvoz te broj zaposlenih što će se ostvariti izgradnjom nove proizvodne hale te nabavom novih strojeva, opreme i uređaja. Cilj projekta je u potpunosti ostvaren što je vidljivo iz ostvarenih rezultata projekta:

- izgrađena proizvodna hala površine 801,68 m

- nabavljeni strojevi i oprema

Ovim ulaganjem tvrtka Pireko d.o.o. je proširila i modernizirala svoje proizvodne kapacitete što je neophodno za zadovoljenje visokih standarda u proizvodnji proizvoda iz austenitnih čelika, a time je povećala i svoju konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu u sektoru proizvodnje gotovih metalnih proizvoda.

Opis projekta:

Pireko d.o.o. je tvrtka koja svoju postojeću proizvodnju bazira na izradi proizvoda od ugljičnih čelika (neotpornih na koroziju) te, u manjem obujmu, na izradi proizvoda od nehrđajućih (austenitnih) čelika. Zahvaljujući dobrim karkateristikama nehrđajućeg čelika (dugotrajnost, visoka mogućnost recikliranja i gotovo 100 % ponovna iskoristivost), sve veći broj industrija (farmaceutska, medicinska, prehrambena, kemijskoprocesna, industrija nafte i plina, petrokemijska industrija, brodogradnja i dr.), posebice na području EU, pri izgradnji svojih postrojenja i proizvodnji svojih proizvoda koriste proizvode od nehrđajućih (austenitnih) čelika. U skladu s tim trendom i Pireko bilježi sve veći broj upita za proizvodima od nehrđajućeg čelika. Zbog nemogućnosti zadovoljenja visokih proizvodnih standarda (visoki stupanj čistoće površine i mjesta spoja/vara na proizvodu) koji su ostvarivi jedino odvajanjem tehnološkog procesa proizvodnje od nehrđajućih (austenitnih) čelika od proizvodnje bazirane na ugljičnim čelicima, Pireko d.o.o. ne može konkurirati na tržištu EU.

Realizacijom projekta Pireko d.o.o. će podići svoju tehnološku spremnost te novim zapošljavanjem razviti nove kompetencije poduzeća, a time i konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu u sektoru proizvodnje gotovih metalnih proizvoda (opći cilj koji je u skladu s ciljem Poziva natječaja). Unapređenje uvjeta proizvodnje proizvoda od asutenitnih (nehrđajućih) čelika (svrha projekta) utjecat će na ostvarenje dugoročnih benefita za ciljne skupine (Uprava i zaposlenici Pireko d.o.o.), kao i na krajnje korisnike projekta (kupci, dobavljači, nezaposleni, jedinica lokalne samouprave i država). Proširenim kapacitetima i razvojem novih kompetencija, poduzeće (Uprava) će povećati prihode od prodaje, povećat će prihode od izvoza i profitabilnost te će otvoriti nova radna mjesta.

Zaposlenici poduzeća su ciljna skupina koja će imati direktnu korist od projekta: kroz edukacije koje će proći, 20 zaposlenika će ojačati vlastite kompetencije i povećati konkurentnost poduzeća, a svi zaposlenici će imati dugoročnu korist zbog unapređenja poslovnih rezultata poduzeća i posljedičnog poboljšanja radnih uvjeta te će povećati svoju konkurentnost na tržištu rada. Dobavljači će imati mogućnost ostvariti značajne dodatne prihode snabdijevajući novu proizvodnju sa proizvodima i uslugama. Kupci će imati mogućnost kupnje kvalitetnog proizvoda koji zadovoljava sve njihove zahtjeve, po razumnoj cijeni, što će i njima povećati konkurentnost na tržištu. Novootvorenim radnim mjestima projekt će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti. Jedinica lokalne samouprave i država ostvarivat će prihode od poreza i prireza. Realizacija specifičnog cilja dovesti će, posebice putem multiplicirajućih efekata koje će ostvariti ciljne skupine i korisnici projekta, do realizacije cilja iz Poziva ovog natječaja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Unaprijediti uvjete proizvodnje proizvoda od nehrđajućih (austenitnih) čelika

Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih unaprijed određenih pokazatelja:

- Produktivno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu - 6 novih zaposlenika

- Povećani prihod od prodaje: 7.098.378,48 kn

- Povećani prihod od izvoza: 3.513.779,14 kn

- Produktivno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 8.754.031,30 kn

Ostvarenje specifičnih pokazatelja koje korisnik određuje za projekt:

- Izgrađena proizvodna hala - 1 hala

- Nabavljeni i instalirani strojevi za rad s nehrđajućim čelicima - 8 strojeva

- Nabavljena i instalirana oprema za rad s nehrđajućim čelicima - 29 kom.

- Educirani radnici - 20 educiranih radnika

Ukupan iznos projekta: 11.767.024,46 kn

Iznos koji sufinancira EU: 3.012.993,16 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 11.09.2017. do 11.09.2018. god.

Kontakt osoba za više informacija: Ivica Knezić, direktor (email)